Compagnie de l’Hyppoféroce (Fr)

“Rêves d’une Poule ridicule”

Drie vrouwen, de zusjes Poulardovski, werken in een soort legbatterij voor kippen. Op een zekere dag ontdekken ze een ei. De schriele en ziekelijk ogende kip die eruit komt, gaat hun hele ketting aan gewoontes onderste boven gooien. De zusjes proberen, elk op hun eigen manier, het beetje dat nog rest aan menselijkheid te redden door de arme uitgeputte kip te verwennen met haar dromen.

“Eerst was er het ei. Of was het de kip? Daarna hebben we natuurlijk een slachtoffer nodig. Onze moderne maatschappij heeft ze al aangeduid: de kip en de volledige legbatterij. Van zodra ze deze taak op zich heeft genomen, gaat het niet goed met de arme kip. Ondertussen hebben de zussen Poulardovski, met behulp van hun geliefde Fiodor (Dostoievski), beslist om één kip te redden. En het ei dan? Héwel dat ei is een droom. Even breekbaar als haar schaal. Jawel Mevrouw ! Dus de vraag is en blijft: de ei of de kip? Kotkotkotkoooot Kodex….

Muzikale en woordeloze voorstelling

Zaterdag 14 juli om 17:15 Green
Zondag 15 juli om 17:15 Green

Compagnie de l’Hyppoféroce