Compagnie Oemlaut (Be)

Dromeniek

De Dromeniek is een zeer kostbaar antiek voorwerp afkomstig uit het 17de-eeuwse Aldarije. In die periode was Aldarije een welvarend land waar rust en stabiliteit heerste. De rust was van die aard dat de Aldarijnse adelstand zich stierlijk begon te vervelen. Uitlaatkleppen als de jacht en riddertoernooien brachten  soelaas, maar volstonden niet om de verveling te verdrijven. Wat konden de graven en gravinnen, baronnen en baronnessen doen op een gewone donderdagavond?

De Koninklijke Akademie van Aldarije bracht de redding. De geleerden ontwikkelden een apparaat  dat eindeloos vermaak en vertier bracht: ‘de Dromeniek’. Deze magische machine kon door elk welgesteld gezin aangeschaft worden en werd een ongezien succes. De edellieden hoefden enkel in hun zetel achterover te leunen terwijl de Dromeniek zoemde en steeds nieuwe verhalen voor hen verzon. Helaas was het succes zo groot dat de edellieden op den duur hun sofa’s niet meer uitkwamen en daardoor is het hele land in de vergetelheid geraakt.

Na eeuwen van schimmel, houtwormen en opstijgend vocht zijn de meeste Dromenieks verloren gegaan. De laatste Dromeniek werd aangetroffen in een obscuur lunapark in Boedapest in september 2007. Dr. P. Vandenbussche, professor in de oudheidkundige heeft er zich over ontfermd en na jaren van labeur en doorzettingsvermogen is hij er in geslaagd om de Dromeniek volledig te restaureren en terug in werking te stellen.

Nu trekt de professor doorheen het hele land om dit magische apparaat aan het grote publiek voor te stellen.

Zaterdag 27 april om 14u30, 15u30 en 16u30, Kalandeberg, Gent

Compagnie Oemlaut