Compagnie Quart de Tour (Fr)

“Mine(s) de rien

Monica, een ongewoon vreemd personage, wacht op jou.

Zij was  portier bij het theater, zij is … portier van de caravan, portier van het universum. Met haar “tics” en haar “tacs” zoekt ze haar plaats op en neemt ze jou, aan de hand van maskers, mee op reis op zoek naar zichzelf.

Elke reiziger geeft zijn er zijn eigen mening over. Het is een reis zonder woorden maar niet zonder geschiedenis.

Compagnie Quart de Tour