PUPPAE CIE

Otto

Puppæ Company is een figurentheatergezelschap ontstaan in Barcelona in september 2018 als resultaat van een samenwerkingen tussen drie artiesten met verschillende artistieke realiteiten: Julieta Gascón, objecttheaterspeelster, Bruno Valls, poppenspeler en gebaren- en objectkunstenaar, en Aleix Bové, flamencogitarist en een medewerker in theater- en dansprojecten. De eerste voorstelling die ze maakten is Otto, waarin de drie artistieke disciplines die zijn professionele carrière uitstralen, worden gemengd: gebarentheater, poppentheater en livemuziek. Met een meesterlijke enscenering die boeit en je niet loslaat, is Otto een volwassen show die de huidige wereld beschouwd vanuit een koffer, een gitaar, drie (of vier?) hoofden en zes voeten.

Puppæ Company est une compagnie de théâtre de marionnettes née à Barcelone en septembre 2018 de l’union de trois artistes aux réalités artistiques différentes : Julieta Gascón, interprète de théâtre d’objets, Bruno Valls, marionnettiste et artiste du geste et de l’objet, et Aleix Bové, guitariste de flamenco et collaboratrice dans des projets de théâtre et de danse. Le premier spectacle qu’ils ont créé est Otto, dans lequel se mêlent les trois disciplines artistiques qui rayonnent de son parcours professionnel : le théâtre des signes, le théâtre de marionnettes et la musique live. Avec une mise en scène magistrale qui captive et qu’il n’est pas facile de quitter, Otto est un spectacle mature qui réfléchit sur le monde actuel à partir d’une valise, d’une guitare, de trois (ou quatre ?) têtes et de six pieds.

Puppæ Company is a puppet show company born in Barcelona in September 2018 as a result of the union of three artists of different artistic realities: Julieta Gascón, object theatre interpreter, Bruno Valls, puppeteer and gestural and object artist, and Aleix Bové, flamenco guitarist and a collaborator in theatre and dance projects. The first show they created is Otto, in which the three artistic disciplines that articulate his professional career are mixed: gestural theatre, puppet theatre and live music. With a masterful staging that captivates and cannot be easily exited, Otto is an adult show that reflects on the current world from a suitcase, a guitar, three (or four?) heads and six feet.

zaterdag 16 juli 2022	14.00 u.	The Green
zaterdag 16 juli 2022	16.00 u.	Kalandeberg
zondag 17 juli 2022	16.00 u.	The Green